ANEKS Z DNIA 30.06.2018 r. DO REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „GOLPASZ W OBIEKTYWIE”

    W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym oraz licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania prac, Organizator Konkursu postanawia zmienić pkt 2 oraz pkt 17 Regulaminu Konkursu fotograficznego pt. „GOLPASZ W OBIEKTYWIE” i nadać mu następujące brzmienie:
    1. 2. Konkurs rozpoczyna się 23.04.2018 r. i trwa do 31.07.2018 r.
    2. 17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 03.08.2018 r. na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.golpasz.pl.
    W pozostałym zakresie zapisy Regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.