GOLPASZ S.A.

Jesteśmy producentem pasz dla drobiu, trzody chlewnej, bydła i owiec. Na polskim rynku funkcjonujemy od 50 lat. Oferujemy produkty najwyższej jakości – zapraszamy do współpracy.

Dalej

HISTORIA FIRMY

Już od 50 lat jesteśmy obecni na polskim rynku paszowym. Nasza pozycja wśród znaczących polskich producentów pasz to efekt oferowania produktów o najwyższej jakości i efektywności. Teraz już wiemy, że obraliśmy słuszny kierunek dzieląc się wiedzą żywieniową i zootechniczną oraz budując wzajemne pozytywne relacje z naszymi partnerami handlowymi.

HISTORIA FIRMY

2016

Certyfikacja systemu GMP+ i QS

2015

Uruchomienie wytwórni pasz w Podkonicach Dużych

2014

Rozpoczęcie budowy wytwórni pasz w Podkonicach Dużych

2013

Rozpoczęcie produkcji premiksów

2013

Modernizacja wytwórni pasz w Golubiu-Dobrzyniu – próżniowy system natłuszczania

2013

Modernizacja wytwórni pasz w Janowcu Wielkopolskim – stacja ekspedycyjna

2009

Modernizacja Wytwórni Pasz w Janowcu Wielkopolskim

2007

Budowa stacji ekspedycyjnej i zakup magazynu w Zalesiu

2004

Budowa elewatora zbożowego w Golubiu-Dobrzyniu

2002

Przejęcie zakładu w Janowcu Wielkopolskim oraz gospodarstw rolnych w Grabowie Królewskim

1999

Modernizacja Wytwórni pasz w Golubiu-Dobrzyniu

1997

Przekształcenie się w spółkę akcyjną

1993

Powstanie spółki pracowniczej "GOLPASZ" sp. z o.o.

1992

Powstanie samodzielnego zakładu pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe Handlu i Usług Paszowych Golub-Dobrzyń

1968

Powstanie wytwórni pasz, która podlegała przedsiębiorstwu Bacutil z Bydgoszczy

KONTAKT

 • Nasze oddziały
 • Nasi przedstawiciele
Adres Biuro
Wytwórnia Pasz
GOLPASZ S.A.
w Golubiu Dobrzyniu
ul. PTTK 50
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 51 11
golpasz@golpasz.pl
Wytwórnia Pasz
GOLPASZ S.A.
w Janowcu Wielkopolskim
ul. Działkowa 1
88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. 52 302 31 53
janowiec@golpasz.pl
Wytwórnia Pasz
GOLPASZ S.A.
w Podkonicach Dużych
Podkonice Duże 48
97-216 Czerniewice
tel. 44 713 20 08
podkonice@golpasz.pl
Wytwórnia Pasz
GOLPASZ S.A.
w Radominie
Radomin 25A
87-404 Radomin
tel. 56 683 75 80
radomin@golpasz.pl
Adres Biuro
Gospodarstwo Rolne
GOLPASZ S.A.
w Grabowie Królewskim
Grabowo Królewskie
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 438 52 20
grabowo@golpasz.pl
Skup zbóż - Elewator
GOLPASZ S.A.
w Zalesiu
ul. Szubińska 10
89-200 Szubin
tel. 52 384 84 14
zalesie@golpasz.pl

GOLPASZ S.A.

Biuro Obsługi Klienta
INFOLINIA: 800 154 052
tel. 56 683 51 18

golub@golpasz.pl

Zamawianie paszy z:
- Wytwórnia Pasz Golub-Dobrzyń
- Wytwórnia Pasz Janowiec Wielkopolski
- Wytwórnia Pasz Radomin

podkonice@golpasz.pl

Zamawianie paszy z:
- Wytwórnia Pasz Podkonice Duże
SPRZEDAŻ DETALICZNA
tel. 56 683 25 79
DZIAŁ MARKETINGU
kom. 602 783 571

Dyrektorzy

Dyrektor zaopatrzenia surowcowego
tel. 56 682 27 60
kom. 668 839 598
jherbowski@golpasz.pl
Dyrektor sprzedaży ds. produktów dla drobiu
tel. 56 682 27 56
kom. 600 393 991
mzglenicki@golpasz.pl
Dyrektor sprzedaży ds. produktów trzodowych i dystrybucyjnych
kom. 668 320 004
hrak@golpasz.pl
Dyrektor sprzedaży Podkonice Duże
tel. 56 682 27 56
kom. 600 393 991
mzglenicki@golpasz.pl
Dyrektor sprzedaży ds. produktów dla bydła
kom. 602 840 579
pfloryszczak@golpasz.pl

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł opłacony w całości.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z GOLPASZ S.A. oraz weryfikacji Państwa stanu majątkowego i ustalenia zasad współpracy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z GOLPASZ S.A. w zakresie usług ochrony fizycznej, dostawy systemów informatycznych, usług prawnych, doradztwa i audytu, weryfikacji Państwa stanu majątkowego, transportu, sprzedaży produktów i towarów GOLPASZ S.A.

Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej Państwa zgody, chyba że ich udostępnienie będzie konieczne ze względu na wykonanie obowiązku prawnego.

Dane będą przetwarzane przez okres współpracy, czas wynikający z przepisów prawa oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł opłacony w całości.

Informujemy, że na terenie GOLPASZ S.A. prowadzony jest monitoring wizyjny.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę z GOLPASZ S.A., realizacji umowy o pracę, realizacji obowiązków nałożonych na GOLPASZ S.A. jako pracodawcę, przyznania Państwu uprawnień związanych z zatrudnieniem w GOLPASZ S.A., organizacji pracy w GOLPASZ S.A., zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i mienia należącego do GOLPASZ S.A.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z GOLPASZ S.A. w zakresie usług ochrony fizycznej, dostawy systemów informatycznych, usług prawnych, doradztwa i audytu, szkoleń, organizacji wyjazdów służbowych, BHP i ppoż. W razie organizacji wyjazdów zagranicznych, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom zlokalizowanym poza obszarem UE i EOG.

Zebrane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uprzedniej Państwa zgody, chyba że ich udostępnienie będzie konieczne ze względu na wykonanie obowiązku prawnego.

Dane będą przetwarzane będą przez okres zatrudnienia, czas wynikający z przepisów prawa oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami, a w zakresie monitoringu wizyjnego maksymalnie przez okres 30 dni.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ochrona Danych Osobowych w Golpasz S.A.

GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu szanuje prywatność swoich klientów, kontrahentów i podmiotów współpracujących oraz stara się dochować wszelkiej należytej staranności w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych funkcjonujące w GOLPASZ S.A.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GOLPASZ S.A. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400 Golub-Dobrzyń) przy ul. PTTK 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067125, NIP 878-00-08-977, REGON 870220647, kapitał zakładowy 6.749.293,00 zł opłacony w całości.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji umowy, która wiąże Państwa z GOLPASZ S.A. lub podejmowania działań niezbędnych do jej zawarcia,
 • wynikającym z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, do których przestrzegania zobligowana jest GOLPASZ S.A.,
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GOLPASZ S.A. lub przez stronę trzecią, współpracującą z GOLPASZ S.A.,
 • realizowanym na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

GOLPASZ S.A. każdorazowo informuje Państwa o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez przepisy prawa w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@golpasz.pl lub nr tel. 728 907 306.

UPRAWNIENIA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW I PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GOLPASZ S.A. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez GOLPASZ S.A. danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • zgłaszania wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA WNIOSKU W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wniosek dotyczący Państwa danych osobowych obejmujący realizację powyższych uprawnień prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@golpasz.pl lub składać bezpośrednio w siedzibie GOLPASZ S.A. We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych do Państwa w celu przekazania odpowiedzi na wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od jego wpływu do GOLPASZ S.A. Z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę żądań w nim zawartych, termin miesięczny może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. W razie jednak, gdy żądanie zawarte we wniosku jest nieuzasadnione lub powtarzane często, GOLPASZ S.A. może nałożyć na Państwa uzasadnioną opłatę obejmującą koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, w tym przeprowadzeniem wnioskowanych operacji na danych osobowych.

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I WZORY DOKUMENTÓW Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GOLPASZ S.A. dedykowane dla poszczególnych grup osób współpracujących ze Spółką.

Załącznik nr 1. Goście
Załącznik nr 2. Nabywcy produktów GOLPASZ S.A.
Załącznik nr 3. Dostawcy
Załącznik nr 4. Pracownicy
Załącznik nr 5. Zleceniobiorcy
Załącznik nr 6. Wzór zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotów trzecich
Załącznik nr 7. Reguły imprez firmowych GOLPASZ SA dotyczące wizerunku uczestników